39. KOLOZSGYULA

1307-ben Gyula néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: Az Árpád-kori. II. 71.) 1314-ben Gyula, 1350-ben Gyulay, 1587-ben Gywla formában fordul elő. (C. Suciu: i.m.)

Középkori templomáról nincs okleveles adat, de eredetileg gótikus volt. Harangja a XV–XVI. századból való. Katolikus lakóiról már 1307-ből a helynevek beszélnek: Harsan, Gyulapataka, Kuzberch, Kerek-domb, Likas, Tormás, Dumb (Györffy: i.h.).

A középkori katolikus falu a reformáció során református lesz, és kezdetben református anyaegyház, majd 1788-tól Csomafája filiája, kisebb boltozatos templommal. (Kovács: Magyar ref. templomok. II. 671.)

Református templom

Református templom