48. MAGYARFODORHÁZA

1214-ben Fodot néven írják az oklevelek (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1750-ben Fodorháza, 1320-ban Fudurháza (Györffy: Az Árpád-kori. II. 69.) a neve.

1658-ban középkori lakossága elpusztul s rombadől középkori temploma is.

1715-ben a háborús idők után visszaszivárgó lakossága a régi templomnak csak a helyét találja, ahová 1730-ban kis templomot épít.

Középkori katolikus lakossága a reformáció során református lesz. A XVIII. században Báboc filiája. (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.)

Református templom

Református templom