49. MAGYARFRÁTA

1293-ban Fratha, 1331-ben Fráta, 1415-ben Oláhfráta, 1418-ban Fratha hungaricalis, 1426-ban Magyarfráta, 1440-ben utrraque Fratha néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) Mint látható, két Fráta jelentkezik már 1415-ben.

Magyarfráta lakói a falu előneve alapján is biztosan katolikusok: A középkorban templomáról nincs adat. Az egyházmegyei Schematismus (1913) szerint egykor OP (olim parochia), vagyis plébánia, amit reformáció előtti egyházakról állapít meg. Ezt támasztja alá az, hogy a XVIII. században református anyaegyház, amely a középkori egyház utóda és folytatása lehet (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.), miután a középkori katolikusok a reformáció korában reformátusok lesznek.

1570-től temploma unitárius, 1600-tól meg református.

Középkori templomából semmi sem maradt fenn, mert 1842-ben teljesen új templomot építenek. (Ref. Névkönyv. 1889. 16.)

Régi templomának egyedüli tanúja talán a harang, amelyet 1635-ben öntöttek. E század elején is református anyaegyház. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom