50. MAGYARGORBÓ

1437-ben Gorbo, 1446-ban ismét Gorbo, 1587-ben Magyar Gorbo, 1643-ban Magyar Nagy Gorbaj néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1446-ban plébániatemploma van, ekkor plébánosáról okleveles adat szól. (C. Suciu: i.m.; Csánki: Magy. földrajza. V. 355.)

1587-ben jelentkező előneve (Magyar) katolikus lakosság bizonysága.

Középkori katolikus lakossága a reformáció során református lesz, a templommal együtt. Középkori templomából csak egy keresztelőmedence-töredék maradt meg. Ez a régi templom helyét a falu feletti dombon jelöli. Mai temploma sokkal későbbi.

A reformáció után anyaegyház, a XVIII. században pedig csak leányegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.) E század elején is református egyház, templommal. (Helységnévtár. 1913.)

Az 1980-as évekre már nincsen templom.