60. MAGYARSZENTPÁL

1295-ben Annctus Paulus néven jelentkezik az oklevelekben. (Documente. XIII. C., II. 414.; Györffy: Az Árpád-kori. II. 373.) 1341-ben villa Zenpal, 1358-ban Zenthpal, 1587-ben Zentt Pal formában szerepel. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Templomáról a középkori oklevelek nem beszélnek. A neve azonban arról tanúskodik, hogy Szent Pál tiszteletére szentelt temploma volt. Későn (1760-ban) jelentkező előneve (Magyar) szintén azt erősíti meg, hogy a középkori katolikusok utódai lakták, akiknek ősei a reformáció során reformátusok lettek, a templommal együtt. A XVIII. században református anyaegyház, de e század elején, mivel a hívek megfogyatkoznak, már csak leányegyházként működik. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.; Helységnévtár. 1913.)