73. MOCS

1219-ben Mochy, 1329-ben és 1414-ben Mooch, 1587-ben Moczy néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, János a pápai tizedjegyzék szerint 60 új banálist fizet, majd ismét 80 új banálist, 1333-ban 80 keresztes banálist, 1334-ben 7 garast, majd 8 garast, 1335-ben 10 garast. (Beke: Az erd. egyházmegye. 135.; Documente. XIV. C., III. 130, 146, 211.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 364.)

Középkori temploma helyett 1783-ban egészen újat építenek, új helyen, amikor barokk külsőt kap. (Schematismus. 1882. 125.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció során református lesz, a templommal együtt, anyaegyházzal. A XVII. században a lakosság annyira meggyérül, hogy 1673-ban csak filia. (Ref. Névkönyv. 1887. 2.) A XVIII. században református egyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.)

1727-ben a középkori templomot elveszik a reformátusoktól és visszaadják a katolikusoknak. (Schematismus. 1882. 125.)

A reformátusok templom nélkül maradnak, s mint Botháza filiája csak 1835-ben tudnak templomot építeni. 1886-ban romladozó állapotra jut. (Ref. Névkönyv. 1887. 2.), ezért új templomot építenek. E század elején Mocson református és katolikus anyaegyház van. (Helységnévtár. 1913)

Katolikus templom

Katolikus templom

Református templom

Református templom