74. NAGYCÉG

1327-ben Cheeg néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 345.) 1359-ben Nogcegh, 1506-ban Alsoczeeg, 1522-ben Naghczeeg a neve. (C. Suciu: i.m.)

Az 1913. évi Schematismus középkori plébániák közé sorolja. (OP – olim parochia).

A reformáció idején a falu református lesz, de annyira elenyészik, hogy csak Nagysármás filiájaként marad fenn. 1886-ban már temploma sem volt. (Ref. Névkönyv. 1886. XI.)