78. NÁDASSZENTMIHÁLY

1283-ban Zent Mihálytelke néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 372.) 1315-ben Sanctus Michael Teleky, 1343-ban Hurmukszentmyhalteleke, 1426-ban Zenthmihaltelke, 1587-ben Zentt Mihaktelke formában fordul elő. (C. Suciu: i.m.)

Neve után bizonyosra vehető, hogy Szent Mihály tiszteletére szentelt temploma volt már a XIII. században.

1343-ban János, volt gyulafehérvári főesperes, végrendeletileg a püspöknek és utódainak hagyja Szentmihálytelke birtokát hálából, mivel sok jóban részesült az erdélyi Szent Mihály-templom által, és most lelke üdvére is gondol. (Documente. XIV. C., IV. 147.)

1341-ben az Egyházbérce helynév is egyházának jele. (Györffy: i.h.) Későbbi adat nem beszél sem templomáról, sem híveinek utódairól.