80. NOVOLY

1320-ban villa Noee néven írják az oklevelek. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1384-ben Noua, 1426-ban Noway, 1587-ben Nowaj formában szerepel. (C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, János a pápai tizedjegyzék szerint 20 banálist fizet. (Documente. XIV. C., III. 130.) Későbbi adat templomáról csak annyi, hogy a XVIII. századra rommá lett.

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején a templommal együtt református lesz. Később a hívek száma annyira megfogyatkozik, hogy nem tudják már fenntartani az egyházközséget és a templomot. Az 1900. évi görög katolikus Schematismul a parókiájáról ezt írja: magyarokkal vegyes parókia, de a magyarok idővel eltűnnek annyira, hogy alig 15 lélek marad.