81. NYÁRSZÓ

1391-ben regalis Nyarzo, 1519-ben Nyarzzo, 1638-ban Nyárszo néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Templomáról középkori adat nincs, de mivel a reformáció után mint református anyaegyház szerepel, s a XVIII. században még filiája is van Sárvásáron (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.), ez azt bizonyítja, hogy már előbb, tehát a katolikus korban temploma volt és egyházközsége. A reformáció korában reformátussá lett plébánia mint református anyaegyház fennáll megszakítás nélkül e század elején is. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom