83. ÖRDÖGKERESZTÚR

1320-ban Keresztur néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 74.) 1479-ben Keresztur, 1587-ben Eordeoghkereszthwr formában szerepel. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1320-ban plébániatemploma van, és a település csak szent kereszt tiszteletére szentelt templomától kaphatta nevét.

A hagyomány is ősi templomnak ismerte.

A középkori templom a XVIII. században sokáig romokban hever. Helyette a XIX. században új templomot építenek. (Ref. Névkönyv. 1883. 14.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció során református lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom