85. RŐD

1292-ben Revd, 1324-ben Reud, 1441-ben Reed, 1500-ban és 1521-ben Magyar Rewd néven jelentkezik az oklevelekben. (Suciu: Dicţionar istoric.)

1303-ban Rőd falu felét Gerendi Saul, tordai főesperes birtokolja. Az oklevél szerint Szent Jakab tiszteletére szentelt kőtemploma van: „in qua ecclesia lapidea in hon b Jacobi Apost.” (Beke: Az erd. egyházmegye. 180., jegyz.)

1445-ben György plébánosa szerepel. (Beke: i.h., a Kolozsmonostori Levéltár, 112. sz. után.) 1500-ban feltűnő előneve (Magyar) katolikus híveiről tanúskodik. Ugyanakkor görög-keleti hívek jelenlétét is jelzi Rőd másik előneve: Oláh. Későbbi adatok sem katolikusokról vagy protestáns utódokról, sem az egykori középkori templomról nincsenek.