87. SÓLYOMKŐ

1320-ban Solumkuu, alio nomine: Elefant formában jelentkezik oklevélben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 87.) 1332-ben Solumku, 1457-ben Solyomkw, 1587-ben Solyomkeo néven említik. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Antal a pápai tizedjegyzék szerint 20 dénárt fizet, egymás után kétszer, 1334-ben János 1 garast. (Beke: Az erd. egyházmegye. 113–114.; Györffy: i.h.; Documente. XIV. C., III. 136; 193.)

„Középkori temploma gótikus stílusban készült tömör épület volt.” (Ref. Névkönyv. 1883.) 1658-ban nagy pusztulás éri, amelyből nem tud újjászületni. Köveiből Babucon építenek papilakot és javítják a babuci templomot. (Ref. Névkönyv. 1883–1884.; Beke: i.m. 114.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció során református lesz, a templommal együtt. A XVII. századi pusztulás után csak leányegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.)

Református templom

Református templom