89. SZAMOSSZENTMIKLÓS

1280-ban S. Nicolaus, 1322-ben Szent Miklós formában írják az okiratok. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 372.) 1363-ban villa Zenthmiklos, 1371-ben Zenthmyklos, 1389-ben de Sancto Nicolao, 1478-ban Zenth Miklós néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Neve, melyet a XIV. században több oklevél is említ, Szent Miklós tiszteletére szentelt plébániatemplomról tanúskodik.

Egy 1389. évi oklevél „hospites”-nek jelöli lakóit, ami német, illetve szász telepeseket jelöl, akik biztosan katolikusok voltak és még az előző, XIII. században települhettek ide, s így a templom is XIII. századi volt.

1760-ban Puszta Szent Miklósnak írják, ami arra utal, hogy az előző századok viharai nyomán elnéptelenedett s temploma is elpusztult. Jelenlegi lakói újkoriak. A XIX. században görögkeletiek telepednek Szamosszentmiklósra.