91. SZEKERESTÖRPÉNY

1440-ben Tewrpen, 1578-ban Terpen, 1616-ban Törpén néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1343-ban plébánosa Balázs, tehát plébániatemploma van. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. VI. 294.) Temploma gótikus, tehát csúcsíves templom volt, mely 1830-ban még fennállott, de romos állapotban. 1857-ben köveit eladják, miután összeomlik. (Kádár: i.m. VI. 295.; Kádár: Szolnok-Doboka vm. népokt. tört. 72.; Szabó T. A.: Szolnok-Doboka m. 241.)

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt.

A XVII. század közepéig református anyaegyház, majd 1680-tól Kodor filiája.

1820-ban még kántora van, Kovács Mózes, aki azonban „többet ártott, mint javított botrányos magaviseletével az egyházközségben”. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. népokt. tört. 72.)

1770-től a filia is tovább sorvad, amihez az járult hozzá, hogy a katolikussá lett Diószegi Ferenc birtokos megvonta a reformátusok támogatását és az elszegényedett jobbágy hívek a templomot és az iskolát nem tudták fenntartani. (Kádár: i.m. 72.; Szabó T. A.: i.h.)