92. SZENTANDRÁSHÁZA

1348-ban Anduriásháza, 1398-ban Andrásháza, 1423-ban Andriásháza olim alio nomine Nadas, 1466-ban Zent Andrásháza néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) Utóbbi neve annak jele, hogy 1466-ban Szent András tiszteletére szentelt temploma volt.

Csak neve maradt fenn a Méra melletti egyik tanyán.