96. SZENTMÁRTONMACSKÁS

1307-ben inferior Machakás formában fordul elő az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 78.) 1440-ben Zenthmártonmacskás néven jelentkezik. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1445-ben Zenthmártonmachkása, 1450-ben Zentmárton Machása alio nomine Botohs Machkása, 1667-ben Alsomachkás, 1693-ban Alsószentmártonmachkás a neve. (C. Suciu: i.m.; Györffy: i.m. II. 78–79.)

A névadó templom Magyarmacskás területén állott és közös templom volt. Középkori lakói – akik katolikusok voltak – a reformáció idején reformátusok lesznek. Később csak Magyarmacskáson vannak reformátusok a középkori helyett új templommal. (lásd: Magyarmacskásnál)