105. VAJDAKAMARÁS

1213-ban villa Kamarás néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1335-ben villa Camars, 1467-ben Vajdakamarás, 1495-ben Wajda Kamarás, 1587-ben Vajdakamarás formában fordul elő (uo.).

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Péter a pápai tizedjegyzék szerint 16 új banálist fizet, 1333-ban Mihály 4 garast, majd 2 garast és 1335-ben 3 garast. (Beke: Az erd. egyházmegye. 132.; Documente. XIV. C., III. 130, 165, 211.)

Középkori temploma helyett a Bethlen család, név szerint Bethlen József támogatásával, 1723-ban új templomot építenek. (Kovács: Magyar ref. templomok. I. 163.)

Középkori lakossága a reformáció során református lesz, a templommal együtt. Közben a XVI. században unitárius is volt, Lőrinc unitárius prédikátor szülőhelye.

A XVIII. században református anyaegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.), e század elején azonban csak filia.

Református templom

Református templom