107. VISA

1126-ban jelentkezik először Visaerdei néven (C. Suciu: Dicţionar istoric.), majd 1348-ban Wysa, villa Visa, 1587-ben Visa (uo.) formában szerepel.

Templomáról azt állítják, hogy megvolt már a katolikusok idejében, tehát középkori. (Ref. Névkönyv. 1888. 6.) Harangjának felirata is ezt árulja el: „Verbum Dni manet in aeternum Anno 1572. Frorndt Nilltem mefecit.

Temploma a XVIII. században már használhatatlan, s ezért 1802-ben a régi anyag felhasználásával újjáépítik. (Kovács: Magyar ref. templomok. II. 676.; Ref. Névkönyv. 1888. 6.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom