114. BODONKÚT

1315-ben Buda, 1424-ben Óbuda, Uybuda, 1441-ben Kysbuda, 1452-ben Nagybuda és Óbuda, 1457-ben Burjános Buda néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomról nincs adat.

Szent István-templomának romjai 1900-ban még láthatók voltak.

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek.

A XVIII. században református anyaegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.)

A XIX. században nem tud önálló lelkipásztort tartani, és ezért Magyarmacskás társegyháza lesz. (Ref. Névkönyv. 1883. 24.)

Régi templomuk helyett 1908-ban újat emelnek, melybe beépítik a régi elemeit és oszlopait. Umling Lőrinc által készített kazettás mennyezete elpusztult.

Középkori kis harangjának felirata: „IHS hilfe got Maria” .

Református templom

Református templom