116. BUDATELKE

1283-ban jelentkezik először a neve. Valószínű, hogy a Katonától nyugatra fekvő, 1300-ban feltűnő településről van szó. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 345.)

1318-ban Máriáról elnevezett temploma van („in qua est eccl. in honorem B.V.). (Györffy: i.h.) A XVI. században elpusztul. Új lakói a XVII. századtól görögkeletiek, kevés reformátussal vegyesen.