119. KOLOZSKORPÁD

1215-ben villa Kurnadként jelentkezik az oklevelekben, majd 1326-ban Kurpad, 1369-ben és 1460-ban Korpad néven. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomról nincs adat.

1460-ban schlasticus de Korpad formában szerepel (Csánki: Magy. földrajza. V. 369.; C. Suciu: i.m.), ami katolikus lakosságot feltételez. Később nincs adat róla.