14. BESE

1305-ben villa Besse, 1309-ben Passchendorp, 1322-ben Bese, 1340-ben Pezendorf, 1349-ben Peschenedorff néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1309-ben plébániatemploma van, papja, Henrik a székeskáptalan és a szász papok perében szerepel. (Documente. XIV. C., III. 94, 388.)

A templomot a XV. században erődítik (Kirchenburgen). Falára a múlt század forradalmi éveiben (1848) ezt írják:

„Was kann der stolze Feind dir raube?
Dein Hab und Gut bleibt doch allhier,
Geh du ihm aber auf die Hauben
Und brich ihm seinen Hals dafür”.

(Göllner: Geschichte der D. in R. 276.)

1913-ban új templomot építenek, amikor a kör alakú várfalakat is lebontják és az erődített tornyot is.

Harangja 1671-ből maradt fenn.

Középkori katolikus lakossága a reformáció során lutheránus lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 212.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom