44. FÖLDSZIN

1305-ben Földszintelke néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1322-ben Feltevteluke, 1340-ben Vilzendorf, 1349-ben Feulthunteleke, 1357-ben Fetundorph (uo.) formában fordul elő.

Gótikus csarnoktemploma reformáció előtti, a Bethlen család építteti 1424-ben. Szárnyas oltára a XVI. század második negyedében készült. Díszítése reneszánsz elemeket mutat. (Balogh J.: Az erd. renaissance. 306.) A segesvári múzeumban őrzik.

1788-ban leégett fatorony helyett 1835-ben építik mai tornyát. (Fabini)

Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció során lutheránusok lesznek, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 212.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom