69. KISSZENTLÁSZLÓ

1332-ben de Sancto Ladislao, 1390-ben Zethlaslo, 1446-ban Kysszentlázlo, 1587-ben Zentt Lazlo néven jegyzik az oklevelek. (C Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben Konrád pap a pápai tizedjegyzék szerint 20 dénárt fizet. (Documente. XIV. C., III. 132.) Beke Szentlászlóra vonatkozó azonosítását nem fogadhatjuk el, mert ő Szászszentlászlóra gondol. (Beke: Az erd. egyházmegye. 146.) Ettől függetlenül a település neve a XIV. század elején Szent László tiszteletére szentelt templomáról tanúskodik. És maga a templom is ennek a kornak jellegzetességeit hordozza.

Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció során lutheránusok lesznek, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 211.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom