74. KÜKÜLLŐDOMBÓ

1278-ban jelentkezik először az okiratokban Dumbo pataka néven. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 551.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1347-ben Dombow, 1348-ban és 1465-ben Dombo formában szerepel. (C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, papja, Jakab a pápai tizedjegyzék szerint 26 régi banálist fizet, 1333-ban Simon pap 6 régi banálist, 1335-ben Albert pap 1 garast, majd ismét 5 régi banálist. (Beke: Az erd. egyházmegye. 144.) 1543-ban is szerepel a dombói plébános az okiratokban. (Beke: i.m. 144., jegyz.)

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, majd továbblépve unitárius, a templommal együtt.

A XVIII. században unitárius anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 227.; Helységnévtár. 1913.)

Unitárius templom

Unitárius templom