99. NAGYCSERGED

1438-ban Cherged; 1455-ben Cerged, 1438-ban és 1461-ben Cherged, 1647-ben Nagy Csergöd néven jelentkezik az okiratokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori oklevelek templomáról hallgatnak. Ellenben Bod Péter után ismeretes, hogy 1620-ban virágzó református egyházközség. (Bod Péter: Smyrnay Szent Polikárpus… erdélyi református püspököknek historiájok 1665. Nagyenyed, 1766. 68.)

Ismerve a reformáció századát, 1620-ban csak abban az esetben lehetett virágzó egyházközség, ha már előbb középkori katolikus egyház vagy legalább lakosság volt. (Orbán: Székelyföld. V. 2.) Úgy látszik, a XVII. század végére elenyészik, mert később sem templomáról, sem református híveiről nincs adat. Az sincs kizárva, hogy az adatok Magyarcsergedre vonatkoznak Bod Péternél, mert Nagycsergednél csak görögkeletiek laknak.