143. SZÁSZSZENTIVÁN

1303-ban Sanctus Johannes néven jelentkezik először oklevélben. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 560.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1368-ban Zenthyuan, 1394-ben Zenthywan, 1699-ben Sanctus Johannes a neve. (C. Suciu: i.m.)

1303-ban plébániatemploma van, nevét csak Szent János tiszteletére szentelt temploma után kaphatta. Védőszentje Keresztelő Szent János, akinek nevét a középkori oklevelek Szent Ivánnak is írják. 1374-ben János a plébános. (Urkundenbuch II. 430.)

1683-ban Bethlen Elek önhatalmúlag helyezi ide Paul Schullerus lutheránus lelkipásztort.

Temploma gótikus berendezésű. Épült a középkor végén, mint második templom. Várkerítése volt. 1892-ben lebontják a dombon épült templomot és 1892–1895-ben újat építenek lenn a völgyben. (Fabini) Van egy kis középkori harangja. Felirata: „O rex gloriae veni cum pace.

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció során lutheránus lesz, a templommal együtt. A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 211.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom