145. SZÁSZSZŐLLŐS

1319-ben Zewles néven jelentkezik oklevélben. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 562.) Ezt C. Suciu Keménynagyszőllőssel azonosítja, a Documente (XIV. C., I. 331.) viszont Szászszőlőssel. 1392-ben Kijzswwlewa, 1434-ben Kissevlews, 1580-ban Kszeoleos, 1640-ben Kis Zeolos formában fordul elő. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomáról nincs adat. 1678-ból van adat a templom átépítéséről és bővítéséről. Egyszerű csarnoktemplom sík mennyezettel. Mai tornyát 1758-ban építik. (Fabini) Lakói azonban katolikusok, lévén tiszta szász település 1309-től.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 211.; Helységnévtár. 1913.)