146. SZÁSZTYUKOS

1373-ban Thikus, 1488-ban Teyx, 1606-ban Tikoos néven jelentkezik az okiratokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Középkori templomáról nincs adat.

A középkorban azonban már tiszta katolikus szász település; s így valószínű, hogy már volt temploma, melynek helyén 1694-től nagy újkori templom áll erődítve. (Nägler: Die Ansiedlung. 378.)

Az 1802-es földrengéskor összeomlik. 1823–1827 között épül mai barokk temploma, tornyos várfalakkal.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 210.; Helységnévtár. 1913.)

1641-ben megegyezés a szászok és a magyarok között a templom közös használatáról. 1871-ben már nincsenek magyarul beszélő evangélikusok.

A múlt század elején még kétnyelvűek (szász-magyar) a lutheránusok. (Orbán: Székelyföld. I. 199.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom

Lutheránus templom

Lutheránus templom