154. VÁMOSGÁLFALVA

1302-ben Gálfalwa, 1332-ben villa Galli, 1370-ben Gálfolwa, 1517-ben Zanth Jacobfewlde, alio nomine Galfalwa, 1587-ben Gallfalwa néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 552.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 40 dénárt fizet, majd 13 dénárt. (Györffy: i.m. III. 553.; Beke: Az erd. egyházmegye. 45.; Documente. XIV. C., III. 132, 144.)

Nagy, megújított temploma a hegyen van. Körülötte temető.

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció idején református lesz.

A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 188.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom