155. VÁMOSUDVARHELY

1332-ben Oduorbed, Uduorfel néven jegyzik a források. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 562.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1390-ben Odwarhel, 1414-ben Vduarhel, 1420-ban Vamuswduarhel, 1587-ben Vamod Udwarhelly formában jelentkezik. (C. Suciu: i.m.)

1332-ben plébániatemploma van, papja, Benedek a pápai tizedjegyzék szerint 20 dénárt fizet, majd 13 dénárt. (Györffy: i.h.; Beke: Az erd. egyházmegye. 149.; Documente. XIV. C., III. 131, 144.)

Korán elpusztulhatott, mert templomáról később nincs adat. Megfogyatkozott katolikus és a reformáció idején reformátussá lett lakóinak temploma helyét a falu végén fekvő temető dombján álló harangláb jelölheti. A reformátusoknak csak lakásból alakított imaházuk volt. A változást az 1638-ban jelentkező előneve: Oláh jelzi. (C. Suciu: i.m.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom