157. VOLKÁNY

1206-ban Cewfey, 1315-ben Eolquinlaka, 1369-ben Wolkendorf, 1393-ban Wolkán, Walkendorf néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1447-ben plébániatemploma van, plébánosa Miklós. (Urkundenbuch. V. 206.) Beke már 1330-ből idézi plébánosát, Herbordot. (Beke: Az erd. egyházmegye. 30., jegyz.; Urkundenbuch. IV. 433.)

A XV. században épül gótikus csarnoktemploma. 1549 évi adat szerint: „Kirche der Juny frau Katharina. Hagyomány szerint egy régebbi templom állott a Kircbergen. Tornya 1528-ban épült. (Fabini)

Balogh Jolán középkori keresztelőmedencéjéről tud. (Az erd. renaissance. 139/18.) Szentségfülkéje is megmaradt. Két reformáció előtti harangja is volt.

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció korában lutheránus lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 208.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom