170. KÜKÜLLŐPÓCSFALVA

1361-ben Pochfolua, 1412-ben Pochfalwa, 1492-ben Pochfalua néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) Lehetséges, hogy ezzel azonos az 1314-ben feltűnő Wyfalu is. (Györffy: Az Árpád-kori. III. 562.)

Középkori templomáról nincs okleveles adat. Valószínűleg nem is volt temploma, lakói azonban katolikusok voltak, mert a reformáció után a reformátussá lett hívek Vámosgálfalva filiáját alkotják.