6. BOHOLC

1317-ben Bolcholtz néven jelentkezik az oklevelekben. (Documente. XIV. C., I. 261.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1488-ban Bucholcz, 1532-ben Büchholsz (C. Suciu: i.m.) formában írják.

1317-ben plébániatemploma van, mert mint üresedésben lévő plébániát Rufinus pápai küldött számbaveszi és jövedelmét 8 márkára értékeli.

1319-ben Herbord a plébános, aki a pápai tizedjegyzék szerint 4 márkát fizet. (Beke: Az erd. egyházmegye. 203.; Documente. XIV. C., I. 263.)

Későbbi adat sem templomáról, sem híveiről nincs. Valószínűleg még a középkorban vagy a XVI. században tűntek el középkori katolikus vagy később lutheránus lakói, s velük a templom is.

1625-ben már nem szerepel a plébániák kimutatásában. Templomának nyoma sem maradt fenn. (Fabini)