8. BÜRKÖS

1357-ben jelentkezik oklevélben, Byrges néven (Suciu, Urkundenbuch II. 136.)

Szász telepítés, lakói katolikusok. Egyházra vonatkozó adat szerint 1400-ban a Kézdi szász Káptalanhoz tartozik.

A reformációkor a szászok lutheránusok lesznek. Egy 1641. évi adatból az tűnik ki, hogy magyar lakói is voltak, akik a reformációkor reformátusok lesznek. Ők vannak többségben s ezért – amikor a lutheránus lelkipásztor meghal, – elfoglalják a templomot erőszakkal. A következő évben megegyezés jön létre a két egyház között, hogy felváltva használják a templomot, bár a templomot a szászok építették. 1741-ben a reformátusok vannak többségben, de a lutheránusok felpanaszolják, hogy egyenlő arányban kell hozzájárulniuk a templom újjáépítéséhez. Az újjáépítéshez felhasználták a lebontott ágotakövesdi református templom anyagát is. A templom mai formáját 1856-ban kapta. 1974-ben a kivándorlás folyamán hívek nélkül maradt lutheránus egyház eladja a parochiális házat és telket is a reformátusoknak. Így a lutheránus egyházközség megszűntével csak a református egyházközség marad. (Fabini)