21. HERMÁNY

1302-ben Castenholz, 1339-ben Castenholez, 1409-ben Castenhalez néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1302-ben plébániatemploma van, az erre, vonatkozó oklevél szerint ekkor az elhunyt plébános utódjául az egyházközség népe Dániel comes kiskorú fiát, Pétert választja meg plébánosnak, ami ellen a szebeni dékán tiltakozik. Végül mégis jóváhagyja, azzal a kijelentéssel, hogy a jövőben csak olyan választáshoz járul hozzá, amely a papszenteléshez szükséges kánoni kort tiszteletben tartja. (Documente. XIV. C., I. 20.; Göllner: Geschichte der D. in R. 55.; Beke: Az erd. egyházmegye. 205., jegyz.) Az oklevélből azt is megtudjuk, hogy a templom Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. (Urkundenbuch. I. 225.)

1327-ben János a plébános. (Urkundenbuch. I. 414.; Beke: i.h.; Documente. XIV. C., II. 235.) 1332–1335-ben Deyhard plébános a pápai tizedjegyzék szerint 4 évre járó sektint fizet régi banálisokban. (Beke: i.m. 205.; Documente. XIV. C., III. 220.) 1409-ben Miklós a plébános. (Urkundenbuch. III. 482.)

Ha 1302-ben már megüresedett plébánia, bizonyos, hogy az előző században már áll a templom. A régi romjai a közeli hegyen állottak 1916-ig, amikor köveit széthordták. 1525-ben segélyt kap templomépítésre. (Fabini)

A középkori templom helyett ma 1805–1809 között épült új templom van. (Nägler: Die Ansiedlung. Tafel XVII/VII.)

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció során lutheránus lesz, a templommal együtt. Az áttérés nem történt egyszerre, mert még 1591-ben is tiltakozó rendelkezés szól arról, hogy a hermányi katolikusokat katolikus pap keresi fel. (Schematismus. 1882. 53.)

A XVIII. században lutheránus anyaegyház és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 207.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom