73. ÚJEGYHÁZ

1263-ban említik először Mogrech néven. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1349-ben Leuskyrs, 1351-ben Löskirchen, 1374-ben Lesskirchen, 1402-ben Noua Ecclesie, 1600-ban Wyegyjáz, 1674-ben Újegyház (uo.) formában fordul elő.

Neve már a XIII. századtól templomának tanúja. Háromhajós román stílusú bazilika volt.

A Szeben környéki első, a XII. század második felére tehető szász telepítések közé tartozik. (Göllner: Geschichte der D. in R. 28–29.)

Egy 1402-ből származó oklevél szerint temploma Mária-templom volt. (Beke: Az erd egyházmegye. 30., jegyz.; Urkundenbuch. II. 271.)

A középkori templomot 1801-ben teljesen lebontják és helyébe a híres Bruckenthal család 1803–1806-ban modern stílusú (empir) templomot építtet, toronnyal.

A templomot várfal vette körül, tornyokkal, amelyből az ún. spectrum felirata szerint 1673-ból, és a henger alakú türkenturm, szintén a XVII. századból maradt fenn. A nyugati részen megmaradtak a négyszögletű tornyok, de annyira lesüllyedtek, hogy bejárataik a földszín alá kerültek. Három régi tornyát 1900-ban lebontották.

A várfalból csak két a torony közötti szakasz maradt meg. (Komm mit. 1980. 139–140.)

Katolikus lakói a reformáció során lutheránusok lesznek, a templommal együtt már 1544-től.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, mely külön kerület névadója (Benkő J.: Transsilvania. II. 211.), és e század elején is az. (Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom