31. KOZÁRVÁR

1205-ben Kozár néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1261-ben Kozarwar, 1315-ben is Kozarwar, 1366-ban Kazarwar, 1526-ban Kozarvar (uo.) formában szerepel.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Sebestyén a pápai tizedjegyzék szerint 32 dénárt fizet, 1333-ban 8 lágy garast, 1334-ben 3 garast. (Beke szerint [Az erd. egyházmegye. 191.]) 6 garast, majd ismét 6 garast.) (Documente. XIV. C., III. 148, 168, 190.)

Eredeti formájában román kori templom volt, egyenes záródású szentéllyel. Ez korára is enged következtetni: XII., legkésőbb XIII. századi. (Szabó T. A.: Szolnok-Doboka vm. 194.)

1508-ból ismeretes plébánosa. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. IV. 443.) Az 1643. évi összeírásban kőtemploma szerepel. (Kádár: i.m. IV. 444.) A XV. században a korra jellemző csúcsíves stílusban átépítik. 1770-ben újítják. 1899-ig különálló fatornya volt. Ekkor kőtornyot építenek hozzá. (Kádár: i.h.; Balogh J.: Magyar fatornyok 179.)

A középkorban tiszta katolikus falu. A reformáció során átmegy a protestáns vallások fokozatain, végül az unitárius vallás marad meg tartósan és veszi birtokába a templomot is.

1602-ben a hívek megfogyatkoznak, de az egyházközség nem szűnik meg. 1622-től újra a református egyház van túlsúlyban és kapja meg a templomot. 1643-ban is református egyház, de megfogyatkozott létszámmal.

A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.), és e század elején is az. (Helységnévtár. 1913.)

A helynevek egykori lakóiról tanúskodnak: 1622-ből Országút mellett, Nyáras, Szentmegé, Esztrangriti, Kettős tó között, Szárazpatak, Csicske, Berke alatt, Szárazpatak hídjánál, Törős-Berke, Matthias tava, Kerekdomb alatt, Szeghmarian, Porgolát, Mogyorós, Nagyörmény, Sándor szénafű, Keselius, Szanthata, Sóstó martja, Kerekdomb, Földváron alóli rét, Mátyás Jakab irtovány, Szeg; 1682-ből Nagyút, Kövehágó, Arbó pataka, Sánc, Esztrán réte, Mátyás, Toók, Zsuki rész, Kenderes, Soós-tó, Kigyós-tó, Köszegő farka stb. (Kádár: i.m. IV. 449.)

Református templom

Református templom