36. MAGYARNEMEGYE

1367-ben Nemige néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1392-ben Nemege inferior, 1468-ban Nemegye, 1505-ben Zaaznemegye, 1514-ben Nemege hungaricalis, alio Nimine, Nemege saxonicalis (uo.) formában szerepel.

Tatárjáráskor elpusztul Nindref néven szereplő német település. (Fabini)

Középkori templomról nincs közvetlen adat.

Katolikus lakóira 1505-ben jelentkező előneve (Zaaz, azaz Szász) és 1514-ből ismert utóneve (hungaricalis et saxonicalis) kétségtelen bizonyság. Mivel régi református egyháza van, ez is előzményként feltételezi a középkori katolikus egyházat.

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek. A XVII. század elején tiszta református falu, de a század közepén megfogyatkozva, mert egy ideig Virágos-berek filiája, majd Virágos-berek pusztulása után, a XVIII. században újra református anyaegyház. (Szabó T.A.: Szolnok-Doboka vm. 106.; Benkő J.: Transsilvania. II. 185.)

1801-ben a fatemplom helyett kőtemplomot építenek. (Ref. Névkönyv. 1886. XXIV.) E század elején is református anyaegyház. (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom