1. ALSÓBÖLKÉNY

1453-ban villa Belken néven jelentkezik az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.). 1645-ben Magyarbölkény a neve (uo.).

Régi temploma dombon álló fatemplom volt.

1741-ben leköltöztetik a falu közepébe, a patak mellé. 1786-ban helyébe kőtemplomot építenek.

Már a XVI. században református anyaegyház, amiből következtetni lehet, hogy a reformáció előtt itt katolikus egyház létezett, amely a reformáció idején református lett, templomával együtt.

A kevés számú, de gyarapodó katolikusok 1932-ben kapnak kápolnát.

Református templom

Református templom