3. ERDŐCSINÁD

1332-ben tűnik fel először a pápai tizedjegyzékben (Documente. XIV. C., III. 127.) Chonad, illetve Chanad néven. 1468-ban Chanadjként említik. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, István a pápai tizedjegyzék szerint 16 régi banálist fizet, 1333-ban 6 régi banálist, 1334-ben 1 garast és 4 banálist, majd ismét 15 banálist, 1335-ben 5 régi banálist és 6 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 150.; Documente. XIV. C., III. 127, 157, 211.)

A régi templomot, romladozó állapota miatt, 1783-ban lebontják. 1782-ben Teleki Sámuelt kérik „segéllené őket, hogy régi romladozott templomuk helyett újat építhessenek”. (Ref. Névkönyv. 1891. XXXI.)

1789-ben Türk Antal neves építésznek munkadíjat fizetnek, ekkor tehát az új templom építése még tart. (B. Nagy M.: Stílusok. 37–38.; Kovács: Magyar ref. templomok. I. 166.) 1797-ben a már megépített szép templomról szólnak a források. (Ref. Névkönyv. 1891. XXXI.)

Középkori tiszta katolikus lakossága a XVI. században református lesz.

A XVIII. században itt is református anyaegyház áll fenn. (Benkő J.: Transsilvania. II. 187.)

1890-től római katolikus kápolna is van.

Református templom

Református templom