18. SÁROMBERKE

1319-ben Sárombergként jelentkezik az oklevelekben (Documente. XIV. C., I. 312.), 1405-ben Sáromberk (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1412-ben Sárumberek (uo.) néven.

A középkorban szász lakói is voltak.

1333-ban plébániatemploma van, ebben az évben a pápai tizedjegyzék szerint papja, Péter 14 keresztes dénárt, majd 77 régi banálist fizet, 1334-ben 18 keresztes és 1 közönséges banálist, 1335-ben 26 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 155.; Documente. XIV. C., III. 178.)

A középkori templom helyett gr. Teleki Sándor 1885-ben új templomot építtet. A régiből nem maradt meg semmi. (B. Nagy M.: Stílusok. 37–38.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt. A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 187.) és később is.

Az újabb korban beköltözött katolikusok 1899-től magánházban, majd 1905-től kis kőtemplomban tartanak szentmisét.

Katolikus templom

Katolikus templom

Református templom

Református templom