20. SZENTMIHÁLY

1319-ben villa Szentmihálteluke néven írják (Documente. XIV. C., I. 333.), 1453-ban Zentmyhaltelke (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1644-ben Szent Mihály Telke (uo.) formában fordul elő.

Mivel 1319-ben Szent Mihályról nevezik el a falut, bizonyos, hogy akkor Szent Mihály tiszteletére szentelt temploma volt.

Későbbi adat nincs sem templomáról, sem híveiről. (Lásd: Mezőszentmihályt a Régeni kerületben, mert bizonytalan, hogy a két Szentmihály közül melyikre vonatkoznak az oklevelek.)