13. FELSŐIDECS

1319 Felydeach (Documente. XIV. C., I. 333, 422.).

1332-ben Idech néven jelentkezik az okiratokban (Documente. XIV., C. III. 127.), majd 1391-ben Felydech (i.m. XIV. C., I. 333.), 1461-ben Felsew Idech (C. Suciu: Dicţionar istoric.) változatban.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, János a pápai tizedjegyzék szerint 14 banálist fizet, majd ismét 14 régi banálist, 1333-ban 1 sektint, 1334-ben 1 garast, 1335-ben 6 régi banálist. (Beke: Az erd. egyházmegye. 157.; Documente. XIV. C., III. 127, 149.)

A katolikus egyházi életről már egy századdal korábban beszélhetünk, mert a szász betelepülés legkésőbb a XIII. század elején megtörtént. (Göllner: Geschihte der D. in R. 28.)

1466-ban plébánosa van. (Urkundenbuch. VI. 237.)

Gótikus csarnoktemploma a XV században épül.

Mai formáját 1861-ben kapja.

1842-ben építik harangtornyát. (Fabini)

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció idején lutheránus lesz, a templommal együtt.

A XIII. században is lutheránus anyaegyház és azóta is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 212.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom