38. MEZŐSZENTANDRÁS

1228-ban jelentkezik először a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori.III. 371.) 1319-ben Zentusháza (Documente. XIV. C., I. 312.; Györffy: i.m. III. 371.), 1358-ban Zenthandryas (C. Suciu: Dicţionar istoric.), majd 1445-ben Zenth András (uo.) néven írják.

Neve Szent András plébániatemplom létezését tételezi fel már 1319-ben. Későbbi adat sem templomáról, sem híveiről nincs.