25. TUSNÁD


FEJEZETEK

1421-ben Tusnád néven jelentkezik az oklevelekben. (SZOKL. I. 116, 177.) 1567-ben a regestrum 41 kapuval jegyzi. (SZOKL. II. 221.) 1569-ben Tusnádfalva, 1593-ban Tusnád (C. Suciu: Dicţionar istoric.) formában szerepel.

A középkorban Kozmás filiája és korán van kápolnája, amely már 1571-ben szerepel oklevélben, és 1667-ben is mint 7 és fél öl hosszú, 4 öl széles épület. (Schematismus. 1882. 65.; Benkő K.: Csík, Gyergyó és Kászon. 116.; Orbán: Székelyföld. II. 46.)

Helyére szép nagy templomot építenek 1802-ben.

Endes (Csík, Gyergyó, Kászon. 76.) gótikus stílus nyomairól tud az új templomban, ami valószínűleg a régi kápolna felhasznált anyagából származhat.

Ugyancsak a régi kápolna öröksége egy érdekes keresztelőkút, amely már a román korra viszi vissza az 1571-ben említett kápolna eredetét, ha valójában a kápolna részére készült. (Köpeczi–Sebestyén J.: Régi székely műemlékeink; Banner: Csík.; Entz G. in: Erdélyi Múzeum. 1943. 218.)

Egyéb emlékei a Thököli-féle hadjárat (tatárok) idején, 1790-ben tűnnek el. (Endes: i.h.)

1726-ban lesz önálló plébánia Verebes filiával együtt, (Schematismus. 1882. 65.; Benkő J.: Transsilvania. II. 163.; Orbán: i.h.)

Kezdettől tiszta katolikus falu. Más templom és egyház itt nem volt.

Katolikus templom

Katolikus templom

ÚJTUSNÁD

1882. szept. 11-én tűzvész pusztítja Tusnádot. Néhány család (43-an) az Olttól nyugatra telepedik le és hamarosan önálló faluvá fejlődik a település. 1880-ban saját templomot építenek és 1912-től önálló plébánia lesz.

Lakói, kevés kivétellel, katolikusok. Más temploma nincs.

Az újtusnádi katolikus templom

Az újtusnádi katolikus templom

TUSNÁDFÜRDŐ

A Tusnádhoz tartozó Beszéd mező nevű helyen 1845-ben Éltes Lajos tusnádi birtokos kezdeményezésére indul el a fürdőélet néhány házzal. Kovács Miklós püspök egy hosszú épületet emeltet a szegény fürdőzők részére.

1848-ban felgyújtják, csak a püspöki épület marad meg. Több év elteltével gr, Mikes Benedek és br. Szentkereszti Zsigmond kezdeményezésére születik újjá a fürdő. (Orbán: i.m. III. 66.)

1930-ban épül kis csinos temploma, melyet Újtusnád lát el.

1941-től helyi lelkészség, 1981-től önálló plébánia. A kápolna helyébe 1985–1986-ban modern templom épül.

A tusnádfürdői katolikus templom

A tusnádfürdői katolikus templom

SZENT ANNA-TÓI KÁPOLNA

Lázárfalva határában, a hegyek közt rejlő tengerszem partján 1764–1765-ben a tusnádi és kozmási lakosok egy kis kápolnát építenek Kecskés (vagy Kovács) Pál kezdeményezésére.

Többször születik újjá romjaiból: 1860-ban, 1925-ben, 1948-ban és legutóbb 1975-ben. (Orbán: i.m. III. 73.)