70. SZOMBATFALVA

1497-ben Szombatfalva néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1567-ben a regestrum 8 kapuval jegyzi (SZOKL. II. 220.), 1576-ban már mint Szombatfalva (C. Suciu: i. m.) szerepel.

A falutól északra eső magaslaton egy régi templom állott, ott ahol most a temető van. Rég elpusztult. Orbán Balázs idejében még megvolt a formája szerint a régi templomból származó nagyon régi harang. (Orbán: Székelyföld. I. 63., 9. jegyz.)

A pápai tizedjegyzékben 1333-ban Péter pap (de Sancto Georgio) 6 banálist fizet, 1334-ben pedig 2 régi banálist. A bejegyzés 1333-ban közvetlenül Udvarhely után következik és 1334-ben is az udvarhelyszéki falvak között. Ennek alapján Orbán úgy véli, hogy ez a Szent György-plébániatemplom Szombatfalva temploma volt. Valószínűsíti feltevését az is, hogy a mai helyén 1796-ban épített templom védőszentje is Szent György (Schematismus. 1882. 192.), és a régi templom Szent György tiszteletére volt szentelve. (Dávid L.: A középkori Udvarhelyszék. 323.)

1638-ig Lengyelfalvával közös egyház, 1638-ban egyezséget köt Udvarhely plébániájával s csatlakozik hozzá, azzal a feltétellel, hogy „a templom illendőképpen építtessék, ne romoljon el”. A XVIII. század végén (1796-ban) újat kellett helyette építeni. Maga a falu csak a múlt század végén olvadt be a városba. (A Documente. [XIV. C., III. 169, 200. ] a pápai tizedjegyzék adatait tévesen Erdőszentgyörgyre alkalmazza.)

Katolikus templom

Katolikus templom