118. RECSENYÉD

1487-ben Rechenijed néven jelentkezik az okiratokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1567-ben a regestrum 11 kapuval jegyzi. (SZOKL. II. 218.) 1602-ben már Recsenyéd (C. Suciu: i. m.) a neve.

Középkori templomról nincs adat.

Lakói azonban tiszta katolikusok voltak, akik a reformáció idején unitáriusok lettek.

A recsenyédi unitárius templom

A recsenyédi unitárius templom