106. NYÁRÁDREMETE

Az 1567. évi regestrum Remete néven jegyzi. (Orbán: Székelyföld. IV. 93.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1602-ben a Basta-féle összeírás korában a környék legnépesebb községe. (Kelemen: Művészett. I. 258., 22. jegyz.) 1670-ben a források Köszvényes-Remete néven írják. (C. Suciu: i.m.)

A középkorban kevesen lehettek, de mind katolikusok, és a reformáció után is azok maradnak. Régi templomról vagy kápolnáról nincs adat.

1781–1782-ben saját papot kérnek és – úgy látszik – kapnak is, mert 1783-tól plébánia. Ekkor kezdik el a templom építését, de csak 1804–1812 között épül fel. Mivel már 1783-tól plébánia, bizonyára akkor már volt, sőt valószínűleg előbb is filiális kápolnája. Sőt 1649-ból Szent Fülöp és Jakab-kápolnáról van adat. (Schematismus. 1882. 146.) Középkori feszületének ismertetését lásd Marosvásárhelynél.

Katolikus templom

Katolikus templom

Marosvásárhelyi feszület Nyárádremetén

Marosvásárhelyi feszület Nyárádremetén